Har du behov av bilstöd?

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan ha behov av bilstöd. Bilstöd är ett slags bidrag, som är till de personer som på egen hand har svårt att förflytta sig, eller inte kan åka allmänna kommunikationsmedel. Bilstödet ska användas för att köpa eller för att anpassa ett fordon så att det fungerar för dig och din funktionsnedsättning. 

Det finns vissa regler för bilstöd.  Dels måste du vara försäkrad i Sverige. Din funktionsnedsättning ska vara av den art att du inte kan, eller har stora svårigheter att ta dig någonstans. Dessa svårigheter måste även vara så att säga kvarstående under minst nio år. Bilstödet ges till dig om du tillhör en bidragsgrupp.

Bilstödet är för dig som måste kunna förflytta dig

Enligt regler för bilstöd, så ska du antingen ha behov av en bil för att jobba, eller för att gå en rehabilitering som är arbetslivsinriktad eller studera saker som är arbetslivsinriktad. Bilstödet kan även ges om du har haft det tidigare under jobb eller studier, men att du nu har sjukersättning. 

Dessutom är det så att du måste vara mellan 18 till 49 år samt köra bilen på egen hand. Det kan även vara så att du har ett barn, som är under 18, och du behöver hjälp med förflyttningen. Du har tre olika vägar att gå för att ansöka om bilstöd. Du kan få det dels via Försäkringskassan som bilstöd, eller via Försäkringskassan som ett arbetshjälpmedel. Du kan även vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp till bilstöd. ​​