Jämför båtförsäkringar online

Många tycker att det är härligt att åka båt på sommaren. Det som få tänker på är att båten faktiskt är ett fordon som bör försäkras, annars kan det snabbt bli en dyr historia som du inte vill vara med om. När det är dags för dig att skaffa båtförsäkring kan du jämföra olika båtförsäkringar online med varandra. På så sätt får du bäst premium på din försäkring utefter dina behov. Du kan, enligt svensk lag, framföra din båt på vattnet utan att ha tecknat en försäkring.

Fördelarna är dock väldigt många med att försäkra din båt att du redan nu bör gå in och jämföra försäkring båt online. Du bör välja och jämföra båtförsäkringar utefter var du har för typ av båt. Om du har en liten billig båt kan det räcka med en ansvarsförsäkring. Denna försäkring skyddar vid eventuella olyckor eller skadeståndskrav från andra båtägarna, men den ersätter inte din båt.

Inte ett måste att ha en båtförsäkring.

Du kan när du jämför båtförsäkringar skräddarsy din båtförsäkring utefter de behov som du har av den. Om du har en riktigt dyr båt bör du försäkra den innan dess att den har kommit ut på vattnet. Det är vanligt att försäkringsbolagen erbjuder en mängd olika basutbud när det gäller båtförsäkringar. Man kan även kalla det för paketpriser angående vad det är som ingår. Detta är på grund av att det inte finns krav på att de båtar som körs på svenska vatten ska ha båtförsäkringar. Därför är det extra viktigt att du jämför.

Du kan som exempel få betala för någonting som du skulle ha kunnat få gratis om du väljer fel försäkring. Dessutom vill väl ingen betala för mycket i månaden? Det är även viktigt hur du förvarar båten på vintern. Om den står skyddad eller står i vatten spelar stor roll för hur hög din försäkringspremie kommer att vara.

Att jämföra lån och ränta

Det finns samlingssidor på nätet där man kan jämföra olika banker för att få bäst lån och ränta. De flesta typer av lån skiljer sig en hel del ifrån varandra både beträffande lånevillkoren och räntan. Det finns till och med lån där man helt slipper att betala någon ränta. Dessa typer av lån har oftast en högre amortering.

Vill man jämföra lån och ränta på nätet fyller man enkelt i ett låneformulär, där man bland annat anger vilken låneform man önskar, lånesumman och vilka önskemål man har på räntenivån. Låneformen bestäms av vad man skall låna pengarna till och hur länge.

Väljer man att ta ett SMS-lån får man betala en betydligt högre ränta än för övriga typer av lån. Denna typ av lån har därmed den högsta räntesatsen på marknaden. Det är oftast mer fördelaktigt att ta ett privatlån även om man vill ansöka om en lägre lånesumma. Bolån har oftast den mest fördelaktiga räntan, då de ofta ligger på en större lånesumma.

Vad innebär lån och ränta?

Ränta beträffar de pengar som man måste betala för att få låna pengar och betalas av lånetagaren till lånegivaren. Har man ett sparkonto eller på annat sätt utlånar pengar till banker eller dylikt får man en inlåningsränta ifrån aktören. När man däremot tar ett lån i en bank måste man betala en låneränta.

Den räntesats som man betalar beskriver hur stor räntan är. Oftast anges den i form av en procentsats som kan variera mellan olika typer av lån. Den räntesats som betalas för en viss betalningsperiod benämns som en enkel ränta. Om den istället löper över ett år heter den årlig ränta. Den ränta som betalas för ett skuldebrev kallas för en nominell räntesats eller för nominell ränta.

När räntesatser jämförs mellan varandra brukar man tala om effektiv ränta. Denna beräknas utifrån den ränta som betalas per år med hjälp av räntebasen 360/360. Betalas räntan ett flertal gånger varje år kommer den effektiva räntan att bli högre än den nominella räntan och lägre om man betalar räntan mer sällan.