Har du behov av bilstöd?

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan ha behov av bilstöd. Bilstöd är ett slags bidrag, som är till de personer som på egen hand har svårt att förflytta sig, eller inte kan åka allmänna kommunikationsmedel. Bilstödet ska användas för att köpa eller för att anpassa ett fordon så att det fungerar för dig och din funktionsnedsättning. 

Det finns vissa regler för bilstöd.  Dels måste du vara försäkrad i Sverige. Din funktionsnedsättning ska vara av den art att du inte kan, eller har stora svårigheter att ta dig någonstans. Dessa svårigheter måste även vara så att säga kvarstående under minst nio år. Bilstödet ges till dig om du tillhör en bidragsgrupp.

Bilstödet är för dig som måste kunna förflytta dig

Enligt regler för bilstöd, så ska du antingen ha behov av en bil för att jobba, eller för att gå en rehabilitering som är arbetslivsinriktad eller studera saker som är arbetslivsinriktad. Bilstödet kan även ges om du har haft det tidigare under jobb eller studier, men att du nu har sjukersättning. 

Dessutom är det så att du måste vara mellan 18 till 49 år samt köra bilen på egen hand. Det kan även vara så att du har ett barn, som är under 18, och du behöver hjälp med förflyttningen. Du har tre olika vägar att gå för att ansöka om bilstöd. Du kan få det dels via Försäkringskassan som bilstöd, eller via Försäkringskassan som ett arbetshjälpmedel. Du kan även vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp till bilstöd. ​​

Tänk på säkerheten när du väljer bilinredning

Samarbetar du med seriösa handlare när du skall välja och installera din bilinredning bör det inte vara några som helst konstigheter. Bilinredningar skall vara krocktestade när de lämnar verkstad eller butik. Skulle man känna sig tveksam till någon installation kommer man långt med sunt förnuft, är man osäker är det alltid bästa att ta det säkra före det osäkra och dubbelkontrollera. Fordon som används för arbete, så som pickup och lastbil till exempel, kan skapa förödande konsekvenser om de är med i olyckor och inte har korrekt monterad inredning. Verktyg är i regel tunga och i situationer så som hastig inbromsning kommer deras tyngd att öka, vilket kan skada både bil och förare kraftigt. Ligger verktygen rätt i bilinredning som är anpassad till detta är faran inte lika stor. En gyllene regel är att desto tyngre ett verktyg är, desto längre ned skall det förvars i skåpbilen.

Kräver ditt yrke att du tar med dig en stege i fordonet är säkrast placering av denna i bilen. Med hjälp av smarta skenor på innertaket eller på någon av sidorna på bilen kan man enkelt få plast med en stege eller liknande. Genom en sådan placering minskar risken för att utsättas för stölder. För att undvika stölder helt är det naturligtvis viktigt att alltid låsa samtliga dörrar på fordonet, även under arbeten när man springer fram och tillbaka mellan arbetsplats och fordon.

Hur bör en inredning till bilen installeras

Om du vill montera hyllor och lådor själv eller inte, avgör du enklast själv. Har du goda kunskaper om ditt fordon ska det inte vara några svårigheter att genomföra monteringen själv. Känner du dig tveksam eller osäker kan du i regel be handlaren du köper produkterna av, de kan montera bilinredningen åt dig. Oavsett vem som gör den bör man ta tid för att kontrollera säkerheten.