Att jämföra lån och ränta

Det finns samlingssidor på nätet där man kan jämföra olika banker för att få bäst lån och ränta. De flesta typer av lån skiljer sig en hel del ifrån varandra både beträffande lånevillkoren och räntan. Det finns till och med lån där man helt slipper att betala någon ränta. Dessa typer av lån har oftast en högre amortering.

Vill man jämföra lån och ränta på nätet fyller man enkelt i ett låneformulär, där man bland annat anger vilken låneform man önskar, lånesumman och vilka önskemål man har på räntenivån. Låneformen bestäms av vad man skall låna pengarna till och hur länge.

Väljer man att ta ett SMS-lån får man betala en betydligt högre ränta än för övriga typer av lån. Denna typ av lån har därmed den högsta räntesatsen på marknaden. Det är oftast mer fördelaktigt att ta ett privatlån även om man vill ansöka om en lägre lånesumma. Bolån har oftast den mest fördelaktiga räntan, då de ofta ligger på en större lånesumma.

Vad innebär lån och ränta?

Ränta beträffar de pengar som man måste betala för att få låna pengar och betalas av lånetagaren till lånegivaren. Har man ett sparkonto eller på annat sätt utlånar pengar till banker eller dylikt får man en inlåningsränta ifrån aktören. När man däremot tar ett lån i en bank måste man betala en låneränta.

Den räntesats som man betalar beskriver hur stor räntan är. Oftast anges den i form av en procentsats som kan variera mellan olika typer av lån. Den räntesats som betalas för en viss betalningsperiod benämns som en enkel ränta. Om den istället löper över ett år heter den årlig ränta. Den ränta som betalas för ett skuldebrev kallas för en nominell räntesats eller för nominell ränta.

När räntesatser jämförs mellan varandra brukar man tala om effektiv ränta. Denna beräknas utifrån den ränta som betalas per år med hjälp av räntebasen 360/360. Betalas räntan ett flertal gånger varje år kommer den effektiva räntan att bli högre än den nominella räntan och lägre om man betalar räntan mer sällan.